Gwefan newydd
yn dod yn fuan
English

Man ar gyfer cydweithio yng nghanol y ddinas – cartref i’r diwydiannau creadigol a thechnoleg

Rydym ni wedi creu gofod sydd wedi’i gynllunio i hybu cydweithio rhwng rhai o fusnesau creadigol gorau Cymru, gan ganolbwyntio ar ddarparu llwyfan arloesol i gymuned gefnogol lwyddiannus sy’n cyd-dynnu.

Aelodaeth

Trwydded diwrnod

£20

Galwch heibio ein gofod cydweithio, defnyddiwch ein cyswllt WiFi cyflym, gyda the a choffi a gwasanaethau argraffu am ddim. Ystafelloedd cyfarfod ar gael i’w llogi o £15 yr awr.

Rhan amser

£100 y mis

60 awr y mis o ddefnydd o’n gofod cydweithio a 2 awr o lwfans ystafell gyfarfod. Prisiau gostyngol ar gyfer yr ystafelloedd cyfarfod (o £10 yr awr) a digwyddiadau â thocynnau.

Llawn Amser

£200 y mis

Defnydd anghyfyngedig o’n gofod cydweithio a 4 awr o lwfans ystafelloedd cyfarfod.

Ysbrydoli, cysylltu â chefnogi’r sector technoleg a chreadigol

Rydym ni’n credu yng ngrym y gymuned, cysylltiadau wyneb yn wyneb a dysgu gan eraill.

Ystafelloedd cyfarfod ar gael o £15 yr awr

Mae amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a gofod ar gyfer digwyddiadau ar gael i’w llogi. Prisiau o £10 yr awr i aelodau Tramshed Tech.

Hoffi be chi'n ei weld?

Cysylltwch â’n tîm i weld sut y gallech chi ddechrau ar eich taith gyda Tramshed Tech neu i ddysgu mwy amdanom ni.

Hawlfraint © 2018 Tramshed Tech