Already a member of our community? Sign in

Women in Cyber & Tech Festive Mixer

Women in Cyber & Tech Festive Mixer Image

Calendar IconDec. 6, 2023

Clock Icon18:00 - 20:00

Map Pin IconGrangetown, Cardiff

Women in Cyber & Tech Festive Mixer Image

Cyber Innovation Hub and Women in Cyber invites women from all areas of cyber, tech and supporting industries to a networking event at Tramshed Tech.

What will this event cover?

 

Cardiff Cyber Innovation Hub is glad to welcome and celebrate women from cyber, tech and supporting industries to a cheese and wine reception.

 

This will be followed by talks from inspirational women and the opportunity to network with like-minded individuals. Any women and supporters of women in cyber and tech are welcome along with entrepreneurs, small business owners, sole traders and those in supporting industries.

 

Speakers: Announced soon...

 

Agenda

 

6:00pm - Cheese & wine reception

6.30pm - Welcome & introductions

6.45pm - Speaker panel 

8pm - Event ends 

 

Mae’r Hyb Arloesedd Seiber a Fenywod mewn Seiber yn gwahodd menywod o bob maes seiber, technoleg a diwydiannau ategol i ddigwyddiad rhwydweithio yn Tramshed Tech yng Nghaerdydd Mae’r Hyb Arloesedd Seiber yn falch o groesawu a dathlu menywod ym meysydd seiber, technoleg a diwydiannau ategol i dderbyniad caws a gwin. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan sgyrsiau gan fenywod ysbrydoledig a'r cyfle i rwydweithio ag unigolion tebyg.

 

Mae croeso i unrhyw fenywod a chefnogwyr menywod mewn seiber a thechnoleg ynghyd ag entrepreneuriaid, perchnogion busnesau bach, unig fasnachwyr a'r rhai mewn diwydiannau ategol.

 

Siaradwyr: I'w gyhoeddi

 

Agenda

 

6yh | Derbyniad caws a gwin

6.30yh | Croeso a chyflwyniadau

6.45yh | Siaradwyr

8yb | Digwyddiad yn cau

 

51.475071, -3.185383