rhaglen garlam

Academi Dechrau Arni

Join Community
Startup people sitting around a table - Hero Image Before You Shine
Mae Academi Dechrau Arni Tramshed Tech yn rhaglen garlam 12 wythnos sydd wedi’i llunio ar gyfer sefydliadau sydd ar fin dechrau arni sydd â syniad da, neu sefydliadau sydd newydd ddechrau arni.

Gan weithio â’ch carfan, byddwch yn rhannu syniadau, heriau lleol ac arferion gorau er mwyn datblygu a thyfu’ch busnes.

Bydd y rhaglen yn mynd i’r afael â’r prif heriau o sefydlu busnes ac yn cefnogi unigolion i ddatblygu cynllun busnes, i’w gyflwyno mewn Digwyddiad Paratoi i Fuddsoddwyr.

Dewisiwch eich rhanbarth isod i ddechrau...
Dewisiwch eich rhanbarth
Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Os ydych chi'n fusnes sydd wedi sefydlu, cwmni sydd wedi dechrau arni, neu'n fusnes sydd heb ddechrau arni eto ond sydd â syniad busnes cadarn a chyffrous, ac yn awyddus i gymryd y cam nesaf, dyma'r rhaglen berffaith i chi. Rhaid i gwmnïau fod yn fusnesau bach a chanolig sydd â photensial ar gyfer twf go iawn.

Barn cyfranogwyr blaenorol?
“Roedd y cyngor am gyllid yn hynod ddefnyddiol a difyr; Lauren a gynhaliodd y ddau o’n modiwlau cyllid, a threuliodd amser yn sgwrsio gyda phob un ohonom yn unigol gan roi cyngor penodol iawn i ni, ym mha le arall gewch chi hynny ar blât?” Alys Smith, Sudslure, Cyfranogwr Academi Dechrau Arni, Hwb Menter Ffocws y Drenewydd, Ion-Ebr 2020.

“Rwy’n credu y dylai pob cwmni bach a chanolig anfon cynrychiolydd i fynychu’r cwrs gan y gallant gael persbectif gwahanol ar eu gwaith ar hyn o bryd ac ymgorffori syniadau newydd i’w busnes.” – Chris Wells, Cyfranogwr Academi Dechrau Arni, Hwb Menter Ffocws y Drenewydd, Ion-Ebr 2020.

Beth fydd y pynciau?

Wythnos 1
Cyflwyniad a Chynllunio Busnes

Wythnos 2
Cynhyrchu Syniadau a Datblygu Cynnyrch

Wythnos 3
Adrodd Straeon ar gyfer Busnesau Newydd

Wythnos 4
Marchnata a Sianelau Gwerthu

Wythnos 5
Modelau Busnes Digidol

Wythnos 6
Cyllid i Ddechrau eich Busnes

Wythnos 7
Cyllid i Dyfu eich Busnes

Wythnos 8
Diogelu eich Busnes (Eiddo Deallusol, Diogelu Data a Seiberddiogelwch)

Wythnos 9
Gweithrediadau Busnes Cynhyrchedd Uchel

Wythnos 10 (AM)
Sut i Adeiladu Tîm Arwain Llwyddiannus

Wythnos 10 (PM)
Sut i Gyflwyno gerbron Buddsoddwyr

Wythnos 11
Panel Cyflwyno gerbron Buddsoddwyr

Wythnos 12
Sesiwn Adborth a Chanlyniadau
Partneriaid cyflenwi
Beforeyousine CTA decoration

We just launched our new Startup Academy — Find out more